ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست لغو حضانت به دلیل ضرب و جرح
5: دادخواست لغو حضانت (به دلیل ضرب و جرح)

شرح :

در صورتی که ضرب و جرح و تنبیه طفل توسط سرپرست بیش از حد متعارف باشد، طرف دیگر می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور، لغو حضانت وی را  از دادگاه تقاضا نماید.

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.