ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه دادخواست ملاقات فرزند
دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند

شرح :

در صورتی که یکی از والدین نیاز به ملاقات فوری با فرزند مشترک داشته باشد می‌تواند از طریق ارائه دادخواست فوق ملاقات با فرزند را در قالب دادخواست دستور موقت از دادگاه تقاضا نماید.

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.