ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ابطال تصمیم در دیوان عدالت اداری
پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی قصد دارد ابطال تصمیم یک واحد دولتی یا مأموران آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این اعتراض‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری آشنا شود.