ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه رای دیوان عدالت اداری
پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که دانشجوی ممتاز یکی از دانشگاه‌های دولتی نسبت به اقدام دانشگاه درخصوص دریافت شهریه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند برای آشنایی با رسیدگی به این اعتراضات در دیوان عدالت اداری پرونده مذکور را مطالعه نماید.

پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی قصد دارد ابطال تصمیم یک واحد دولتی یا مأموران آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این اعتراض‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری آشنا شود.