ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز
پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که دانشجوی ممتاز یکی از دانشگاه‌های دولتی نسبت به اقدام دانشگاه درخصوص دریافت شهریه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند برای آشنایی با رسیدگی به این اعتراضات در دیوان عدالت اداری پرونده مذکور را مطالعه نماید.