ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه قرارداد کار موقت
2: قرارداد کار موقت

شرح :

در صورتی که یک شخص حقوقی مانند موسسه یا شرکت قصد دارد برای انجام برخی از امور خود فرد یا افرادی را به‌صورت موقت به کار گیرد، می‌تواند از نمونه قرارداد کار موقت فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

قرارداد کار موقت یا با مدت معین

شرح :

در صورتی که کارفرما در پی انعقاد قراردادی برای انجام کار موقت یا کار با مدت معین با شخص کارپذیر می‌باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.