ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده انتقال سرقفلی توسط مستاجر
پرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرارداد اجاره‌ای میان دو طرف شکل گرفته باشد، مستأجر می‌تواند با دریافت مبلغی از مالک، از شرط انتقال به غیر در قرارداد اجاره، عدول نماید. با این وجود چنانچه ملک مورد اجاره به دلیل انجام طرحهای عمرانی توسط شهرداری تملک شود، انتقال سرقفلی به دیگری توسط مستأجر نیازمند رضایت مالک نیست. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در مورد این موضوع و صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان (مالک) در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.