ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای دیوان عالی کشور
پرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مالک یک مال غیرمنقول، متقاضی طرح دعوا علیه شهرداری به منظور رفع مزاحمت از مال خود باشد، بایستی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید و دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت ندارد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای دیوان عالی کشور را که در جهت حل اختلاف میان دادگاه و دیوان عدالت اداری صادر شده است، بیان می‌کند.