ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده آدم ربایی
پرونده آدم ربایی

شرح :

در صورتی که می‌خواهید درباره جرم آدم ربایی و نحوه رسیدگی و صدور رأی آن اطلاعاتی به دست آورید، می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده آدم ربایی و تفخیذ

شرح :

در صورتی که شخصی به اتهام اقدام به آدم ربایی و تفخیذ یا لواط از طفلی شکایت کند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال خواهد بود. برای آشنایی با روند رسیدگی به این جرایم در دادگاه می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.

پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.