ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای آدم ربایی
پرونده آدم ربایی

شرح :

در صورتی که می‌خواهید درباره جرم آدم ربایی و نحوه رسیدگی و صدور رأی آن اطلاعاتی به دست آورید، می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.