ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ذخیره سازی و نگهداری پسماند
پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به نگهداری و ذخیره‌سازی کالای پسماند اقدام کند، مرتکب جرم شده و مطابق قانون به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را نشان می‌دهد.