ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای جزای نقدی در پرونده کلاهبرداری
2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با حیله و تقلب اقدام به کلاهبرداری نموده و اسناد تجاری از جمله چک متعلق به دیگری را برده است و دلیلی مبنی بر وصول آن وجود ندارد، به استرداد چک‌ها محکوم می‌شود و اعمال جزای نقدی در اینجا منتفی خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاع کسب کنید.