ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 99 شهرداری
پرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری درخصوص بنایی که دارای قدمت زیادی است، رای بر تخریب بنا و یا پرداخت جریمه صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی مذکور را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعوا در دیوان عدالت اداری آشنا شوید.