ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ابطال مبایعه نامه
پرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص ذینفعی مدعی است که مبایعه نامه عادی منعقد شده میان دو نفر، به دلیل فروش مال غیر صحیح نیست، می‌تواند تقاضای ابطال مبایعه‌نامه مذکور را در دادگاه مطرح کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره نحوه رسیدگی به این موضوع کسب نمایید.

پرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد تقاضای ابطال مبایعه‌نامه را به دلیل موقوفه بودن مبیع در دادگاه مطرح نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع و جزئیات مربوط به آن اطلاعاتی کسب کند.

پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد برای ابطال مبایعه‌نامه علیه شهرداری یکی از مناطق تهران اقامه دعوا نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این دعاوی درمراجع قضایی آگاهی یابد.