ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست تغییر وضعیت استخدام قراردادی
1: دادخواست تغییر وضعیت استخدامی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت قراردادی در یک موسسه یا نهاد دولتی مشغول به کار بوده و قصد دارد برای تغییر وضعیت استخدامی خود به رسمی یا پیمانی اقدام کند، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.