ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد همکاری میان وکیل و شرکت
قرارداد همکار ی وکیل با شرکت

شرح :

در صورتی که یک شخص حقوقی قصد دارد جهت مشاوره درخصوص مسائل حقوقی و انجام وکالت در پرونده‌های مربوط به شرکت با یک وکیل قرارداد همکاری منعقد نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.