ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه متن قرارداد اجاره خودرو
قرارداد اجاره خودرو

شرح :

در صورتی که نماینده یک شخص حقوقی مانند کارخانه قصد دارد برای جابه‌جایی کارکنان خودرویی اجاره کند، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق برای انعقاد قرارداد اجاره خودرو به عنوان الگو استفاده نماید.