ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه قرارداد اجاره مغازه
قرارداد اجاره یک باب مغازه

شرح :

در صورتی که موجر یا مستأجر قصد دارد قراردادی را جهت اجاره یک باب مغازه منعقد نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.