ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن قرارداد انفورماتیک
قرارداد انفورماتیک

شرح :

در صورتی که نمایندگان شخص حقوقی (موسسه یا شرکت) قصد دارند قراردادی برای انجام خدمات انفورماتیک با یک شرکت فناوری منعقد نمایند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.