ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده رانندگی بدون گواهینامه
پرونده فروش مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی زیر سن هجده سال اقدام به فروش مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه نماید، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

 

پرونده رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی نماید، مرتکب جرم شده و به پرداخت جریمه مقرر محکوم می‌گردد؛ برای آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.