ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای طلاق خلع
پرونده طلاق خلع (توافقی)

شرح :

زوجه می‌تواند با بذل مهریه خود و به شکل توافقی از زوج جدا شود. با مطالعه نمونه پرونده طلاق خلع می‌توانید اطلاعات لازم را در این باره کسب نمایید.

پرونده طلاق خلع

شرح :

در صورتی که زوجه به واسطه کراهتی که از همسر خود دارد بخشی از مهریه خود را به او ببخشد و سپس طلاق بگیرد، طلاق او عنوان طلاق خلع را دارد. می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از شرایط این نوع طلاق اطلاع یابید.