ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص طلاق
پرونده طلاق خلع

شرح :

در صورتی که زوجه به واسطه کراهتی که از همسر خود دارد بخشی از مهریه خود را به او ببخشد و سپس طلاق بگیرد، طلاق او عنوان طلاق خلع را دارد. می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از شرایط این نوع طلاق اطلاع یابید.