ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده جعل در شناسنامه و استفاده از آن
پرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با مخدوش نمودن شناسنامه خود و به قصد تقلب اقدام به جعل در شناسنامه نموده و از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرم در مراجع کیفری آشنا شوید.