ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد خدمات مالی
قرارداد مدیر و مشاور مالی

شرح :

چنانچه قصد استخدام یک مدیر یا مشاور مالی برای شرکت خود دارید می‌توانید از نمونه قرارداد فوق استفاده کنید. این قرارداد در سه صفحه، ده ماده و سی بند تنظیم شده است.