ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم فروش مواد غذایی غیرقابل مصرف
پرونده عرضه و فروش مواد غذایی غیرقابل مصرف

شرح :

در صورتی که عرضه کنندگان مواد غذایی از جمله نانوایی‌ها با استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز اقدام به عرضه و فروش مواد غذایی غیرقابل مصرف نمایند، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات رسیدگی به این جرایم در مراجع کیفری آشنا شوید.