ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص تخلیه یک باب مغازه
پرونده تقاضای تخلیه فوری یک باب مغازه

شرح :

در صورتی که شخصی پس از اتمام موعد اجاره مغازه تقاضای تخلیه آن را دارد، می تواند مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ضمن ارائه دادخواست به دادگاه تخلیه فوری آن را درخواست نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی  و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.