ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده صدور گواهی عدم امکان سازش
پرونده تقاضای صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق)

شرح :

در صورتی که زوج قصد دارد به دلیل عدم تفاهم و وجود اختلاف در زندگی زناشویی، همسر خود را طلاق دهد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، صدور حکم عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا کند.