ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که شخصی زیر سن هجده سال به دیگری صدمه بندی غیرعمدی وارد نماید به موجب حکم دادگاه اطفال به مجازات مقرر محکوم می‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایید.