ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای فروش مواد مخدر
پرونده فروش مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی زیر سن هجده سال اقدام به فروش مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه نماید، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.