ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم ابطال علامت تجاری
پرونده ابطال علامت تجاری

شرح :

در صورتی که شرکت تجاری علامت تجاری همانند شرکت دیگر اتخاذ نماید، امکان طرح دعوای حقوقی علیه آن وجود دارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.