ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی  که در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه به شخصی صدمه بدنی غیر عمدی وارد شود،  مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی و مجازات مقرر قانونی اقدام به شکایت کیفری علیه متهم نماید.