ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص ضرب و شتم
2: پرونده ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود، مجنی‌علیه می‌تواند علیه او اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.