ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مزاحمت بهداشتی
پرونده مزاحمت بهداشتی

شرح :

در صورتی که شخصی با ریختن فضولات حیوانی به محل و مکان عمومی موجب مزاحمت بهداشتی شود مطابق قانون به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.