ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای استفاده از پلاک مخدوش خودرو
پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

شرح :

در صورتی که شخصی پلاک خودرویی را جعل نماید و مخدوش کند و با علم به این نکته از آن استفاده نماید مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات می‌شود. در نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاه شوید.