ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای سرقت از مغازه
پرونده سرقت از مغازه

شرح :

در صورتی که شخصی از مغازه‌ای اقدام به سرقت نماید، زیان دیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات لازم از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع علیه مرتکب شکایت کیفری کند.