ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ضرب و جرح عمدی دادگاه اطفال
پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی در سنین 15 تا 18 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی شخصی  می‌شد مطابق قانون سابق و به موجب حکم دادگاه اطفال علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری محکوم می‌گردید. با تصویب قانون مجازات 1392 و براساس ماده 89  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جایگزین حبس شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رای مطابق با قانون سابق آشنا شوید.