ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص تغییر نام کوچک
پرونده تغییر نام کوچک

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان تغییر نام کوچک خود است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع از نحوه رسیدگی تا صدور رأی اقدام نماید.