ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
ضرب و شتم شوهر
شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زن علیه شوهر

شرح :

در صورتی که زنی عمدا شوهرش را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مرتکب جرم شده و شوهر می‌تواند با ارائه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات ضارب را درخواست نماید.

controller:documents|action:tag|layout:documents|panel:front|widget: