ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکوائیه تشویش اذهان عمومی
شکایت افترا، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب

شرح :

قانونگذار اعمالی همچون انتشار مطالب کذب و همچنین نسبت دادن جرم به دیگران را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. شکواییه حاضر مربوط به ارتکاب چنین جرمی توسط یکی از نشریات است.