ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دعوای کارگر و کارفرما
سوء استفاده و وصول چک های کارفرما توسط کارگر

شرح :

این لایحه مربوط به پرونده ای است که در آن کارفرما چک هایی را جهت تحویل به طلبکار به شاگرد خود می دهد تا آن ها را به او برساند. منتها شخص کارگر با توجه به حامل بودن این چک ها، آن ها را نه تنها به طلبکار نمی رساند بلکه به سود خود وصول می نماید. در نتیجه کارفرما جهت احقاق حقوق خود متوصل به دادگستری شد. اقدام انجام شده با جرم خیانت در امانت مذکور در قانون مجازات اسلامی منطبق است.