ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده جعل
پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

شرح :

در صورتی که شخصی پلاک خودرویی را جعل نماید و مخدوش کند و با علم به این نکته از آن استفاده نماید مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات می‌شود. در نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاه شوید.

پرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با مخدوش نمودن شناسنامه خود و به قصد تقلب اقدام به جعل در شناسنامه نموده و از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرم در مراجع کیفری آشنا شوید.