ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده جعل و استفاده از سند مجعول
پرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با مخدوش نمودن شناسنامه خود و به قصد تقلب اقدام به جعل در شناسنامه نموده و از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرم در مراجع کیفری آشنا شوید.

پرونده سرقت، جعل چک مسروقه و استفاده از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی پس از سرقت یک فقره چک مرتکب جعل شده و از چک مجعول استفاده کند، جرم جعل و استفاده از سند مجعول به این دلیل که در راستای ارتکاب جرم سرقت بوده‌اند، مجازات مستقلی ندارند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات رسیدگی به این جرم در مراجع قضایی اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پرونده 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تخریب 4- کلاهبرداری

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل امضا، تخریب یا پاره‌کردن چک و استفاده از سند مجعول اقدام به کلاهبرداری نماید، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا کند.

پرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل سند عادی نموده و آن را مورد استفاده قرار دهد، به دلیل مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول، بدون توجه به مرور زمان کیفری قابل تعقیب خواهد بود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده در ارتباط با این موضوع را مشاهده نمایید.