ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ضرب و جرح عمدی
1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی شخص دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و در صورت گذشت شاکی خصوصی قرار منع تعقیب وی صادر می‌گردد. با مشاهده نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی آن آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی در سنین 15 تا 18 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی شخصی  می‌شد مطابق قانون سابق و به موجب حکم دادگاه اطفال علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری محکوم می‌گردید. با تصویب قانون مجازات 1392 و براساس ماده 89  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جایگزین حبس شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رای مطابق با قانون سابق آشنا شوید.

1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، می‌تواند به موجب شکوائیه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از مرتکب شکایت نماید و مجازات وی را از مرجع صالح درخواست کند.

3: پرونده ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که اشخاصی، دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهند مشترکا و در صورت تشخیص مرجع صالح متساویا به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردند. مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت شکایت کیفری علیه مرتکبین اقدام نماید.

2: پرونده ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود، مجنی‌علیه می‌تواند علیه او اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی با استفاده از آلات تیز به دیگری ضرب و جرحی وارد کند به  مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در نمونه پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با تخریب، ضرب و جرح عمدی و فحاشی نسبت به دیگری مرتکب جرم شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

پرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگری شود و یا به دیگری توهین نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از مراحل مختلف رسیدگی، تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی تقاضا کند.

پرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی با تهدید، توهین و ضرب و جرح عمدی دیگران موجب ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، علیه وی شکایت کیفری نماید.