ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده خرید مشروبات الکلی
پرونده خرید مشروبات الکلی

شرح :

در صورتی که متهم به خرید مشروبات الکلی، طفل زیر 18 سال باشد، پرونده به دادگاه اطفال ارجاع می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد، می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.