ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی
پرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد علیه دیگری به دلیل فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت کیفری نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌ها کسب کند. رأی صادره در پرونده مذکور نشان می‌دهد که صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کفایت نمی‌کند.