ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست ملاقات فرزند مشترک
دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند

شرح :

در صورتی که یکی از والدین نیاز به ملاقات فوری با فرزند مشترک داشته باشد می‌تواند از طریق ارائه دادخواست فوق ملاقات با فرزند را در قالب دادخواست دستور موقت از دادگاه تقاضا نماید.

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

دادخواست ملاقات فرزند

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین حضانت طفل را بر عهده داشته و به هر دلیلی مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود، طرف دیگر می تواند ملاقات فرزند خود را از طریق نمونه دادخواست فوق تقاضا نماید.

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.