ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد
اظهارنامه اعلام فسخ معامله

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به هر دلیلی از جمله اعمال خیار فسخ خواستار فسخ معامله است، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق  فسخ  معامله را به صورت رسمی به طرف دیگر اعلام نماید.

اظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

شرح :

چنانچه در معامله‌ای (بیع) خریدار متوجه شود مبیع را به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن خریداری کرده است، در صورتی که خیار غبن خود را ساقط نکرده باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق مراتب فسخ معامله را به صورت رسمی به فروشنده اعلام نماید.