ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای ضرب و جرح عمدی
پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی در سنین 15 تا 18 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی شخصی  می‌شد مطابق قانون سابق و به موجب حکم دادگاه اطفال علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری محکوم می‌گردید. با تصویب قانون مجازات 1392 و براساس ماده 89  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جایگزین حبس شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رای مطابق با قانون سابق آشنا شوید.

1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، می‌تواند به موجب شکوائیه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از مرتکب شکایت نماید و مجازات وی را از مرجع صالح درخواست کند.

2: پرونده ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود، مجنی‌علیه می‌تواند علیه او اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح نسبت به دیگری شود، شخص مجنی‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع قضایی، جهت شکایت کیفری از متهم اقدام نماید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگری شود، با مطالعه نمونه پرونده فوق می توان از تمامی جزئیات موضوع از رسیدگی به آن تا صدور رأی و مرحله تجدیدنظر کسب اطلاع نمود.