ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد فروش
قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی

شرح :

در صورتی که اشخاص حقوقی در صدد انعقاد قراردادی با موضوع فروش محصولات پتروشیمی به صورت بلند مدت هستند می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قرارداد فروش (عام)

شرح :

در صورتی که شخص حقوقی قصد دارد جهت فروش محصولات یا کالای خاصی با شخص حقیقی یا حقوقی دیگر به عنوان خریدار قراردادی منعقد کند، می‌تواند از نمونه قرارداد فروش استفاده نماید.