ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای ایراد صدمه بدنی
پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که شخصی زیر سن هجده سال به دیگری صدمه بندی غیرعمدی وارد نماید به موجب حکم دادگاه اطفال به مجازات مقرر محکوم می‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در جریان تصادف رانندگی و به صورت غیرعمد موجب ورود صدمه بدنی به دیگری شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از نحوه رسیدگی به موضوع علیه وی شکایت کیفری نماید.